Basım ıçin Gerekli Belgeler

Maliye anlaşmalı evraklarınızı resmi evrak olduğu için sizin ve matbaanın güvenliği için bazı evraklar istenmektedir.

Bu evraklar matbaaya ulaştığında maliye anlaşmalı evraklarınızın basım sürecine geçilir.

Maliye anlaşmalı evraklarınızın basımı için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Şahıs Firmaları için;

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Beyannamesi Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi Fotokopisi
 • Yoklama Tutanağı (Yeni Kurulan Firmalardan istenir)

Şirketler için;

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Şirket Müdürü Kimlik Fotokopisi
 • Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Yoklama Tutanağı (Yeni Kurulan Firmalardan istenir)

Ortaklıklar için;

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Yetkili Kimlik Fotokopisi
 • Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi
 • Yoklama Tutanağı (Yeni Kurulan Firmalardan istenir)
 • Ortaklık Sözleşmesi